Daně a účetnictví

Daně

 • daň z příjmů právnických a fyzických osob

 • daňové přiznání pro neziskové organizace

 • daňová optimalizace

 • daň z přidané hodnoty

 • silniční daň

 • zastupování na finančních úřadech

 • účast při finančních kontrolách


Účetnictví

 • účetnictví pro obchodní společnosti

 • účetnictví pro neziskové organizace (církevní organizace, spolky, nadace, ústavy, atd.)

 • účetnictví pro družstva

 • účetnictví pro společenství vlastníků bytových jednotek

 • daňová evidence a účetnictví pro fyzické osoby

 • přechody z daňové evidence na účetnictví a naopak, přechody na paušály a paušální daň

 • rekonstrukce účetnictví

 • tvorba a správa účetních směrnic

 • v rámci vedení účetnictví zajistíme: evidenci dlouhodobého majetku a výpočet odpisů, evidenci závazků a pohledávek, zpracování cestovních příkazů, vyúčtování služebních cest, sestavení výkazů pro ČSÚ, Intrastat, reporting dle vašich potřeb, po dohodě přípravu platebních příkazů