Dotace a poradenství

Dotace

  • příprava rozpočtů pro žádosti o dotace

  • nastavení odděleného vedení účetnictví pro účely dotací

  • příprava monitorovacích zpráv

  • příprava vyúčtování dotací

  • účast při kontrole dotace poskytovatelem

Ekonomické a finanční poradenství

  • volba formy společnosti s ohledem na ekonomické a daňové aspekty

  • způsoby financování investičního majetku

  • problematika úvěrů

  • interní směrnice účetní jednotky

  • finanční analýzy