Mzdy a pracovní právo

Mzdy

 • kompletní zpracování mzdové agendy pro jedno, dvoj i trojsměnné provozy

 • kompletní zpracování personalistiky včetně návrhů a vypracování pracovních smluv

 • přihlášky a odhlášky na zdravotní a sociální pojištění

 • roční zúčtování daní

 • zápočtové listy

 • evidenční listy důchodového pojištění

 • zastupování při kontrolách zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení


Pracovní právo

 • tvorba organizační struktury podniku

 • tvorba pracovních a provozních řádů, mzdových směrnic

 • poradenství při volbě formy pracovního poměru

 • problematika cestovních náhrad

 • výpočty náhrad mank a schodků

 • náhrady škod zaměstnanců při dopravních nehodách