O nás

Společnost G-clark s.r.o. byla založena 14. června 1996, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 46021.

Byla založena jedinou společnicí, paní Václavou Gürtnerovou, která je také jednatelkou. Základní kapitál při vzniku společnosti činil Kč 100.000,--.

   • od svého vzniku se zabývá vedením účetnictví a činností organizačních a ekonomických poradců

   • od roku 1998 se kromě běžného vedení účetnictví pro podnikatelské subjekty společnost specializuje na oblast zdravotnictví a neziskových organizací

   • od roku 2000 byla činnost se souhlasem Komory daňových poradců ČR rozšířena o daňové poradenství, evidenční číslo 3215

   • v roce 2001 byl navýšen základní kapitál na 200.000 Kč

   • od roku 2002 do roku 2004 společnost autorsky spolupracovala s redakcí odborného měsíčníku "Účetnictví bez chyb, pokut a penále" vydávaném společností Poradce podnikatele, s. r. o.

   • v roce 2005 byl navýšen základní kapitál na Kč 300.000 Kč

   • společnost G-clark s.r.o. je od roku 2008 zapsána v seznamu právnických osob vykonávajících daňové poradenství u Komory daňových poradců ČR, jejím prostřednictvím je pojištěna a přistoupila k Etickému kodexu KDP ČR

   • v roce 2011 se firma z kapacitních důvodů přestěhovala z původních malých kancelářských prostor do současných modernějších a větších

   • v roce 2017 se Ing. Lucie Machovičová stala druhým daňovým poradcem ve firmě

   • v roce 2019 firma prošla IT modernizací a díky tomu jsme v době covidové mohli operativně přejít na home office a virtuální schůzky s klienty

   • v roce 2021 se syn majitelky stal druhým jednatelem a spolumajitelem


Společnost má pronajaté kanceláře v Bohdalecké ulici č. 8, Praha 10 - Michle. Kanceláře mají dobrou dostupnost jak pro klienty dávající přednost MHD, k objektu jezdí autobusy a tramvaje, tak i pro klienty přijíždějící automobilem. Přímo u budovy je několik parkovacích míst pro návštěvy a nedaleko jsou další velká parkoviště s dostatkem parkovacích míst.